آلژینات سدیم

آلژینات سدیم

ژوئن 17, 2019
انواع آلژینیک اسید

انواع آلژینیک اسید

انواع آلژینات سدیم انواع آلژینیک اسید در آب حل می شود ، حلالیت آلژینات سدیم به سه فاکتور بستگی دارد که عبارتند از PH محلول ، […]
ژوئن 16, 2019
آلژینات سدیم

آلژینات سدیم

آلژینات سدیم آلژینات سدیم در صنعت آلژینات سدیم در اشل صنعتی ژل های آلژینات سدیم بدلیل داشتن خواصی چون ویسکوز بودن ، خاصیت آلژینات سدیم تثبیت […]