پودر آکریل

دندان مصنوعی ارزان
دندان مصنوعی ارزان
جولای 7, 2020
دندان مصنوعی تکه ای
دندان مصنوعی تکه ای
جولای 17, 2020

پودر آکریل

کاربرد پودر آکریل

پودر آکریل برای ساخت اینله ، آنله ، روکش و بریج موقت
پودر آکریل برای ساخت تری دندانی اختصاصی برای قالبگیری
ترمیم دنچر ( و پلاک پارسیل ) شکسته و ترک دار
ساخت پلاک ارتودنسی ، اسپلینت ، بایت گارد و سایر موارد با پودر آکریل

مزایا و خصوصیات پودر آکریل

پودر آکریل دارای ثبات ابعادی بالا
بدون ایجاد گرما در محیط دهان
پودر آکریل دارای قابلیت سریع سخت شدن
پودر آکریل قابل استفاده با دو تکنیک
ایده آل برای ساخت رستوریشن های موقت بادوام
پودر آکریل دارای ثبات ابعادی بالا