توربین دندانپزشکی پوش باتن

اسپری کالاند اویل
اسپری کالاند اویل
ژوئن 16, 2019
فروش توربین دندانپزشکی
فروش توربین دندانپزشکی
ژوئن 17, 2019

توربین دندانپزشکی پوش باتن

توربین فشاری (پوش باتن) اپل دنتال Apple Dental

هد بزرگ توربین دندانپزشکی پوش باتن

ساخت هنگ هنگ توربین دندانپزشکی پوش باتن

با بوش اضافه جهت محافظت از بلبرینگ (پانامکس)

اقلام همراه توربین دندانپزشکی پوش باتن

آچار هد توربین دندانپزشکی پوش باتن

کاتالوگ توربین دندانپزشکی پوش باتن

توربین دندانپزشکی پوش باتن ARC با ضمانت HIGH SPEED HANDPIECE ARC

فروش ویژه توربین دندانپزشکی پوش باتن به مدت محدود