پودر کاشت ناخن

مواد آکریل دندانسازی
مواد آکریل دندانسازی
ژوئن 18, 2020
پودر لثه
پودر لثه
ژوئن 18, 2020

پودر آکریل کاشت ناخن

پودر کاشت ناخن بسته بندی

پودر کاشت ناخن فله ای

نکات ایمنی که روی بسته پودر آکریل فوری درج شده است بیانگر نا مناسب بودن پودر کاشت ناخن فوری جهت کاشت ناخن می باشد:

– پودر کاشت ناخن فوری شدیدا قابل اشتعال.

– پودر کاشت ناخن فوری از جرقه دور نگهداشته شود.

– پودر کاشت ناخن فوری از دسترس کودکان دور نگهداشته شود.

– بسته پودر آکریل کاشت ناخن فوری را درمحلی با تهویه مناسب نگهداری نمایید.

– از ریختن ضایعات پودر آکریل کاشت ناخن فوری در فاضلاب جدا خوداری کنید.

– کاملا درب پودر کاشت ناخن فوری بسته و در محلی خنک نگهداری شود.

– پودر آکریل کاشت ناخن برای دستگاه تنفسی مضر بوده و شدیدا پوست را حساس می‌کند.